1 – Hỗ trợ mua vé DIFF: booking@sunworld.vn / Hotline: 1800-1000
(DIFF Ticket Support: booking@sunworld.vn / Hotline: 1800-1000)

2 – Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng: 0236.3550.111
(Danang Visitor Support Center: 0236.3550.111)

3 – Tổ phản ứng nhanh du lịch thành phố: 0919.247.009
(Danang tourism rapid response team: 0919.247.009)