1 – Hỗ trợ mua vé DIFF: saleshomt@sunworld.vn / Hotline: 0914155561
(DIFF Ticket Support: saleshomt@sunworld.vn/ 0914155561)

2 – Thông tin báo chí: 1022
(Hotline for press inquiries: 1022)

3 – Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng: 0236.3550.111
(Danang Visitor Support Center: 0236.3550.111)

4 – Tổ phản ứng nhanh du lịch thành phố: 0919.247.009
(Danang tourism rapid response team: 0919.247.009)